Cine este Pr Doru Costache?

Protopresbiterul Dr. Doru Costache este senior lector în studii patristice la Sydney College of Divinity, Australia, unde predă din anul 2005. Din 1995 până în 2004 a predat teologie sistematică în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din București. Între 2001 și 2003 a predat teologie și patristică în cadrul Academiei Internaționale pentru Studiul Istoriei Culturii și Religiilor, București, iar în anul 2002 a fost lector invitat al Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din Craiova, unde a predat teologie fundamentală sau apologetică. După ce a fost trimis în Australia de către Patriarhie pentru o parohie românească, ca membru al Sydney College of Divinity a predat de la bun început la Colegiul Teologic Grec Ortodox Sf. Andrei, iar din 2016 a fost cooptat ca membru al Colegiului Teologic Coptic Ortodox Sf. Chiril, unde va începe să predea în martie, 2017.

În anul 2000, a susținut o teză de doctorat la Universitatea din București, despre Sf. Maxim Mărturisitorul, Părintele Dumitru Stăniloae și principiul cosmologic antropic, lucrare ce conține primele referiri la metodologia transdisciplinară în teologia românească. După susținerea tezei a participat la diverse programe de cercetare în domeniul știință și teologie, finanțate de Fundația John Templeton, programe în care a colaborat, printre alții, cu Dr. Magda Stavinschi și Prof. Basarab Nicolescu, membru de onoare al Academiei Române. Din această activitate au rezultat lucrări de pionerat românesc, printre care de amintit seria de cinci volume colective Noua Reprezentare a Lumii, editate împreună cu Dr. Stavinschi. Pr. Doru Costache a înființat prima editură românească specializată în dialogul dintre știință și teologie, XXI Eonul Dogmatic, care a funcționat până în anul 2007 și care a produs, pe lângă seria amintită, a colecție de traduceri din engleză și franceză care a lansat acest domeniu pentru publicul românesc. XXI Eonul Dogmatic a publicat de fapt primul volum original românesc în acest domeniu în era post-comunistă, în anul 2001, anume, Știință și Teologie: Preliminarii pentru Dialog, coordonat de Pr. Prof. Dumitru Popescu, membru de onoare al Academiei Române. Printre coautorii acestui volum s-a numărat și pr. Costache, care a contribuit, de asemenea, în 2003, la o carte coordonată de Pr. Prof. Ioan Ică sr, Sfinţii Părinţi despre Originile şi Destinul Cosmosului şi Omului.

În cadrul Colegiului Teologic Grec Ortodox Sf. Andrei din Sydney, a reorganizat și dezvoltat studiile patristice prin crearea și predarea a nu mai puțin de douăsprezece cursuri, la diverse niveluri, acreditate de către Sydney College of Divinity și astfel intrate în patrimoniul acestei federații de instituții teologice. Tot la Colegiul Sf. Andrei, a organizat, din 2009 până în 2016, în colaborare cu alți colegi din cadrul facultății și alte instituții, șapte simpozioane patristice, astăzi cunoscute în Australia și pe plan internațional ca Saint Andrew’s Patristic Symposia, ale căror lucrări au fost publicate în revista teologică a facultății, Phronema. O parte din lucrări au fost republicate în două volume colective dedicate tradițiilor capadociană și alexandrină, editate de pr. Costache împreună cu Dr. Mario Baghos și Dr. Philip Kariatlis, în care au fost cuprinse și contribuții noi, semnate de Pr. Prof. John Anthony McGuckin, Pr. Prof. Bogdan Bucur, Prof. Adrian Marinescu și Prof. Vlad Niculescu. Un al treilea volum, conținând lucrări despre Sf. Ioan Gură de Aur, se află în curs de pregătire, coeditat de Dr. Baghos și pr. Costache.

Pr. Costache a publicat intens în ultimii ani numeroase articole despre cosmologia Sfinților Părinți și o serie de articole despre viața duhovnicească în familie din perspectiva Sf. Maxim. În 2015, o contribuție a sa despre cosmologia teologică a Sfântului Maxim a fost publicată în prestigiosul volum, The Oxford Handbook of Maximus the Confessor, editat de ilustrele sale prietene, Prof. Pauline Allen (membră a Academiei Britanice și a Academiei Australiene pentru Științele Umaniste) și Prof. Bronwen Neil (membră a Academiei Australiene pentru Științele Umaniste). La sfârșitul lui 2016 a încheiat o carte despre somn, vise și virtuți în antichitatea târzie, pe care a scris-o în colaborare cu Prof. Neil și un alt coleg, Dr. Kevin Wagner. În prezent lucrează la finalizarea a trei volume proprii, unul despre contemplarea naturii la Clement Alexandrinul, al cărui rezumat îl oferă prelegerea de față, unul despre cosmologia Părinților alexandrini din secolele al patrulea și al cincilea, și altul despre cosmologia părinților cappadocieni.

În prezent, pr. Costache participă la programul internațional de cercetare Știință și Ortodoxie în jurul Lumii (Science and Orthodoxy around the World), găzduit de Fundația Națională Greacă pentru Cercetare, program în cadrul căruia este organizat evenimentul din această seară.

https://scd.academia.edu/DoruCostache

 

 

 

SOW Newsletter

Stay informed on the SOW project

Subscribe to project-sow.org newsletter feed
 

ABOUT PROJECT SOW

Project SOW is organized by the Institute of Historical Research of the National Hellenic Research Foundation.

 

Project SOW is funded by Templeton World Charity Foundation Inc.

The opinions expressed in this website are those of the authors and do not necessarily reflect the views of Templeton World Charity Foundation Inc.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.