Επιστήμη και Θρησκεία

Ο χώρος και ο χρόνος στην σύγχρονη επιστήμη και στην ορθόδοξη θεολογία. Η περίπτωση της Δημιουργίας

Του Γεωργίου Μέσκου, Δρος Θεολογίας

Είναι ιδιαίτερα τολμηρό να θελήσει κανείς να εξετάσει την αντίληψη για τον χώρο και τον χρόνο που προϋποθέτουν οι αντιλήψεις και διδασκαλίες της ορθόδοξης θεολογίας. Αν όμως περιορίσουμε το ενδιαφέρον μας στο ζήτημα της δημιουργίας του κόσμου-σύμπαντος τότε υπάρχει ένα αρκετά ασφαλές έδαφος στο οποίο μπορούμε να κινηθούμε.
Είναι προφανές ότι δεν ήταν οι χριστιανοί αυτοί που ασχολήθηκαν πρώτοι με το ζήτημα της δημιουργίας του σύμπαντος. Εν τούτοις σταδιακά με την εξέλιξη της χριστιανικής θεολογίας αναπτύχθηκαν καινοτόμες ιδέες πάνω στο ζήτημα αυτό, οι οποίες έρχονται από το μακρινό παρελθόν για να συναντήσουν τους σύγχρονους προβληματισμούς.

 

SOW Newsletter

Stay informed on the SOW project

Subscribe to project-sow.org newsletter feed
 

ABOUT PROJECT SOW

Project SOW is organized by the Institute of Historical Research of the National Hellenic Research Foundation.

 

Project SOW is funded by Templeton World Charity Foundation Inc.

The opinions expressed in this website are those of the authors and do not necessarily reflect the views of Templeton World Charity Foundation Inc.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.